Skip to main content

Ontwikkelingen Conona

De coronamaatregelen van de laatste 3 maanden betekenden een drastische aanpassing in onze werking. U kon blijven rekenen op onze hulpverleners via (beeld)bellen en in beperkte mate ook via face-to-face contact. Toch was deze situatie voor niemand evident.

Sinds 2 juni laat de versoepeling van de maatregelen toe over te gaan naar een geleidelijke doorstart van de face-to-face contacten, dit uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Face-to-face therapiegesprekken worden hiermee opnieuw de norm, al blijft ook (beeld)bellen mogelijk voor wie dit verkiest.

We vragen uitdrukkelijk aan alle cliënten en medewerkers om de opgelegde hygiënemaatregelen op te volgen.

Als CGG PassAnt volgen we alle ontwikkelingen op het vlak van het coronavirus en de hieraan gekoppelde maatregelen opgelegd door de overheid. We blijven onze werking steeds aanpassen aan de veranderende realiteit.

Het CGG PassAnt team

Call Now Button