Samen zoeken naar een

Passend Antwoord

Iedereen kan in het leven wel eens te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen.

Meestal komt men er op eigen kracht of met de hulp van vrienden of familie weer bovenop. Dit lukt echter niet altijd.

Daarom is het soms nodig of aangewezen om gespecialiseerde professionele hulp in te schakelen.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw biedt zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen.

De hulpverlening is ambulant, d.w.z. dat je er (na afspraak) op consultatie kan komen.

CGG PassAnt is een gespecialiseerde voorziening, door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd.

Contact

Heb je een informatieve vraag of wil je een therapeut contacteren?

Heb je een informatieve vraag of wil je een therapeut contacteren? Dat kan steeds via mail of telefonisch elke werkdag tussen 9.00u – 12.30u en van 13u30-17.00u. Onze onthaalmedewerkers helpen je graag verder.

Aanmelden voor begeleiding kan  online na doorverwijzing. Indien je dringend nood hebt aan een gesprek neem dan contact op met je huisarts, Tele-Onthaal (tel. 106) of Zelfmoord1813 (tel. 1813). Jongeren kunnen ook terecht bij Awel (tel. 102).

Je bent bezorgd om een patiënt of cliënt die met jou over zelfmoordgedachten gepraat heeft of waarvan je vermoedt dat die aan zelfmoord denkt. Je vraagt je af wat je kan doen en hoe je hierover verder in gesprek kan gaan. Met deze vragen kan je terecht bij ASPHA (Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners) ASPHA (tel. 024/ 24 30 00).

Afdeling Halle

Beertsestraat 21
02 361 21 28
Info.halle@passant.be
Routebeschrijving

Afdeling Halle

Beertsestraat 21
02 361 21 28
Info.halle@passant.be
Routebeschrijving

Afdeling Halle

Beertsestraat 21
02 361 21 28
Info.halle@passant.be
Routebeschrijving

Afdeling Halle

Beertsestraat 21
02 361 21 28
Info.halle@passant.be
Routebeschrijving

Afdeling Dilbeek

Ninoofsesteenweg 358
02 569 19 10
Info.dilbeek@passant.be
Routebeschrijving

Afdeling Halle

Beertsestraat 21
02 361 21 28
Info.halle@passant.be
Routebeschrijving

Afdeling Dilbeek

Ninoofsesteenweg 358
02 569 19 10
Info.dilbeek@passant.be
Routebeschrijving

Afdeling Dilbeek

Ninoofsesteenweg 358
02 569 19 10
Info.dilbeek@passant.be
Routebeschrijving

Contact

Aanmelden

Je kan aanmelden na doorverwijzing van je huisarts of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker.

Aanmelden kan:

Gesprekken zijn steeds op afspraak. De avondconsultaties zijn beperkt in aantal.

Het Open Oor moment is een éénmalig oriënterend gesprek of opvolggesprek voor cliënten met psychische problemen en een verstandelijke beperking.

Meer info kan je hier vinden.

Hulp nodig?

Voor Wie

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die wonen in de provincie Vlaams-Brabant.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen zich aanmelden met ontwikkelingsstoornissen (bv. adhd, autisme), gedragsproblemen, faalangst, posttraumatische stress, depressie, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, automutilatie, suïcidaal gedrag, eetstoornissen, mishandeling, misbruik en verwaarlozing,… .

Als volwassene & oudere kan u bij ons terecht met psychische klachten (bv. angsten, posttraumatische stress, depressiviteit), automutilatie, zelfbeschadigend gedrag,… lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, eetstoornissen, ernstige problemen in relaties (thuis of daarbuiten), werkgerelateerde problematiek (bv. overspannenheid, burn-out), problemen in het omgaan met chronische pijn of ziekte (ook partners van ernstig zieken), rouw –en verliesverwerking, beginnende dementie,….

Projecten

Voorbeelden

Naast ons therapeutisch werk zijn we ook initiatiefnemer van en betrokken bij heel wat innovatieve projecten in de zorgsector. Deze projecten geven ons de kans een stevig netwerk uit te bouwen en onze hulpverlening continu te actualiseren en optimaliseren.U kan Vorming op maat suïcidepreventie bij de suïcidepreventiewerkers van CGG PassAnt in Vlaams-Brabant aanvragen.

Hieronder enkele voorbeelden:

Jobs

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een samenwerking met zelfstandig psychiaters in alle onze vestigingen

 

 VACATURE Psychiater CGG PassAnt

 VACATURE kinderpsychiater CGG PassAnt

Vacature gespreksbegeleider Leuven

Vacature gespreksbegeleider Dilbeek

Vacature Suïcidepreventiewerker

CGG PassAnt vzw

*Zin om vrijwilligerswerk te verrichten i.k.v. een therapeutische opleiding, om stage te lopen in CGG PassAnt? Als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan onze werking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.